Projekt:

Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou

Registrační číslo projektu:17-19444S

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 31.12. 2019

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Projekt je zaměřen na řešení nestacionární interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou a její experimentální verifikaci v oblasti nelineárních deformací. Budou studovány nestacionární hydraulické ztráty při turbulentním proudění i s uvažováním kavitace. V rámci interakce s pružnou stěnou budou vyhodnocovány impaktní tlaky tuhých částic a smyková napětí v zóně interakce kapaliny s povrchem. Budou zdokonaleny i modely konstitutivních, nelineárních a neizotopních materiálů a provedena jejich verifikace u pružných trubic. Na základě zpracování obrazu bude provedena modální dekompozice vírových struktur vzhledem k jejich podílu na hodnotě disipační funkce. Vírové struktury navíc budou verifikovány experimentem, využitím HSC. V projektu bude navíc vyvíjena metodika využití optických metod PIV, mikro PIV pro měření rychlostních polí v pohyblivé oblasti. Interakce kapaliny s pružnou stěnou bude řešena i v závislosti a hydrofobii povrchu, kde neplatí podmínka ulpívání kapaliny. V řešení bude využíváno nového matematického modelu Navier – Stokesových rovnic odvozeného autory projektu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren