Projekt:

17279_Výzkumná infrastruktura - Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Registrační číslo projektu:LM2015073

Období realizace projektu:01.01. 2016 – 31.12. 2019

Řešitel projektu za TUL:prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

NanoEnviCz je výzkumná infrastruktura (dále jen „VI“), která unikátním způsobem propojuje vědecké týmy z oblasti environmentálních a materiálových věd. Jejím smyslem je vytvoření účinné platformy umožňující spolupráci jak mezi partnerskými organizacemi, tak s externími uživateli. Vědecká aktivita VI bude zaměřena na studium nanomateriálů pro ochranu životního prostředí včetně: i) cílené syntézy nanomateriálů, ii) jejich komplexní chemické, strukturní, morfologické a povrchové charakterizace, iii) řízení jejich funkčních vlastností, iv) zkoumání potenciálních toxických účinků a vlivů na životní prostředí, v) vývoje nových aplikací. K tomuto účelu budou vytvořeny a navzájem propojeny multidisciplinární týmy zahrnující odborníky z oblasti fyziky a chemie pevných látek, materiálového a environmentálního inženýrství, či biologických a lékařských věd.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren