Projekt:

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Registrační číslo projektu:LM2018124

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Vědecká infrastruktura NanoEnviCz II je pokračováním úspěšné vědecké platformy umožňující účinnou spolupráci partnerských organizací a jejích externích uživatelů. VI je zaměřena na vývoj, přípravu, charakterizaci a aplikace koncepčně nových nanostrukturních materiálů pro trvale udržitelný rozvoj, ochranu a sanaci životního prostředí. VI nabízí služby v oblasti environmentální nanokatalýzy, konverze energií, detekci, záchyt a degradaci polutantů. VI je zároveň aktivní ve výzkumu rizik a toxicity nanomateriálů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren