Projekt:

Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů

Registrační číslo projektu:VI20152018046

Období realizace projektu:01.09. 2015 – 31.12. 2018

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Hodnocení požárních uzávěrů je velmi náročné vzhledem k požadavkům norem. Je nutné provádět řadu časově i finančně náročných zkoušek pro certifikaci. Tento projekt je zaměřen na modelování chování protipožárních uzávěrů během požáru, což umožní konstruktérům dosáhnout požadovaných vlastností a zejména provést zkoušku požární odolnosti a kouřotěsnosti virtuálně na modelu. Cílem je zejména finanční úspora při inovaci stávajících uzávěrů a při vývoji zcela nového typu uzávěru zvyšující bezpečnost.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren