Projekt:

Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury

Registrační číslo projektu:VI20152018005

Období realizace projektu:01.09. 2015 – 31.12. 2018

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Hodnocení protipovodňových systémů je velmi komplexní problematika. Přesto, že jsou vysoké požadavky na ochranu bezpečnosti obyvatelstva před povodněmi, nejsou dosud vytvořené závazné normy a metodiky měření pro hodnocení a optimalizaci protipovodňových systémů. Tento projekt je zaměřen na vývoj a optimalizace protipovodňových systémů a sestavení certifikované metodiky měření. Cílem je zvýšit efektivitu ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury při povodni.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren