Projekt:

Optimalizace mikrofluidního dávkovacího systému pro přípravu vysoce sofistikovaných nanovlákenných krytů ran

Registrační číslo projektu:FV40188

Období realizace projektu:01.05. 2019 – 30.04. 2022

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Cílem projektu je výzkum a vývoj v oblasti personalizovaných kožních krytů. Specificky, projekt optimalizuje a vytváří technická řešení pro přípravu lipidických nanočástic s obsahem aktivní molekuly v on-line systému umožňujícímu lékaři připravit kryt rány dle potřeb konkrétní rány a konkrétního pacienta. Projekt navazuje na aktivity Grade Medical v oblasti tvorby personalizovaných krytů ran a spojuje know-how společnosti v oblasti chemických vlastností formulací s technickým řešením Technické Univerzity v Liberci (TUL). V projektu budou optimalizovány subsystémy zařízení pro dosažení efektivní, reproducibilní a ekonomicky výhodné formulace a procesu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren