Projekt:

STIMUL 20 - Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019991

Období realizace projektu:01.07. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Projekt řeší problematiku technologického využití mikroorganismů (MO) v environmentálním a vinařském odvětví. Inovativní je především systematická adaptace a stimulace vybraných MO pomocí expozice různým selekčním tlakům s cílem posílení jejich technologických vlastností. Dalším prvkem projektu je využití nanovlákenných nosičů biomasy (imobilizace, konzervace a inokulace MO). Výstupy budou soubory modifikovaných MO a postupy implementace nanomateriálů v environmentálních a potravinářských biotechnologiích.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren