Projekt:

Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií

Registrační číslo projektu:FV40207

Období realizace projektu:01.08. 2019 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Cílem projektu je inovace modularity zemědělského stroje s využitím komplexního systému pro simulace a verifikace konstrukčních řešení stroje využívajícího dlátového a diskového uspořádání nástrojů pro zpracování půdy. Systém bude optimalizovat a inovovat stávající nastavení konstrukčního řešení tak, aby došlo k minimalizaci hmotnosti konstrukce stroje při započítání materiálových možností řešení. Snížení hmotnosti konstrukce umožní a výrazně zlepší použití strojů o větším záběru a tím zpracování větších ploch při jednom přejezdu za současného snížení podílu utužení půdních ploch, snižující nasákavost vodou, a snížení celkové energetické náročnosti zpracování půdy. Ověření a testování bude prováděno na stroji osazeném z jednotlivých modulů konstrukčního upořádání. Cíle projektu jsou v souladu s národní strategií RIS3, KET a národními prioritami orientovaného výzkumu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren