Projekt:

Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024437

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.05. 2023

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Cílem projektu je vyvinout hybridní optický vláknový senzorový systém, který umožní jednoduché, spolehlivé a nákladově efektivní snímání úrovně hladiny provozních kapalin vozidel. Systém bude schopen souběžně se snímáním hladiny detekovat i kritické změny kvality těchto kapalin. Provozními kapalinami, na kterých bude navržený systém ověřen, budou základní provozní kapaliny (brzdová kapalina a palivo). Předkládaný projekt má tyto zásadní cíle: o Cíl 1: Vyvinout hybridní optický vláknový senzor pro stanovení objemu tekutin v provozních nádržích vozidel. o Cíl 2: Vybudování nového aplikačního směru společnosti. Další cíle projektu jsou: o Zvýšení inovačního potenciálu společnosti, rozšíření produktového portfolia produktů a služeb. o Posílení spolupráce se stávajícími komerčními partnery. o Získání nových komerčních partnerů a možnost získání nových destinací pro aplikace výsledků projektu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren