Projekt:

Data Driven Research @ CXI TUL

Registrační číslo projektu:692/2022

Období realizace projektu:30.05. 2022 – 21.02. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jan Kočí

Na mnoha pracovištích Technické univerzity v Liberci se řeší výzkumné a inovační projekty, které díky postupné digitalizaci technického vybavení a procesů vyžadují ukládání, zpracování a analýzu stále většího objemu dat. S tím souvisí roztříštěnost technických řešení ukládání a zabezpečení dat od lokálních, sdílených, síťových až po cloudová uložiště bez jasné governance a efektivní nákladové analýzy za uložená/přenesená data. S rostoucí možností konektivity jednotlivých zařízení je potřeba se odpovědně zabývat také problematikou bezpečnosti zařízení a autenticitou, nezpochybnitelností či auditovatelností naměřených dat. Bohužel v této oblasti neexistuje jednotné a systémové řešení, jasný a aktualizovaný assesment zařízení, odpovídající závazná metodika nejen na CxI a Technické Univerzitě v Liberci, ale podobná situace je i na mnoha jiných univerzitách. Cílem projektu DDR je položit základy Data-Driven Research a na základě popisu AS-IS stavu a požadavků uživatelů definovat metodiku pro evidenci a kategorizaci zařízení, jejich zapojení do technologické sítě, standardizace a možnost přistupovat k naměřeným datům nejen z prostor univerzity, ale například i z domova. Návrh metodiky bude ověřen na několika pilotních pracovištích CxI a zpracován do cloudové aplikace obsahující kromě základní funkce evidence zařízení zejména část vyhodnocení a interaktivní návrh vhodného technického řešení a indikace nákladů s cílem maximálně využití dostupné e-infrastruktury a služeb CESNET. Díky tomu bude možné dále pokračovat v systematické digitalizaci a následné standardizaci výzkumných procesů, normalizaci měřených dat a tím zvýšení konkurenceschopnosti v mezinárodních měřítku.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren