Projekt:

Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost.

Registrační číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren