Projekt:

ALternativní výplňové MAtrice pro ukládání RAdioaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren (ALMARA)

Registrační číslo projektu:FW01010115

Období realizace projektu:01.03. 2020 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Cílem tohoto projektu bude vývoj a aplikace optimalizovaných výplňových matric pro ukládání středně a vysokoaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren, tak, aby byly splněny požadavky, které zajistí dlouhodobou bezpečnost úložiště v podmínkách České republiky v definovaných časových intervalech. Dále bude studováno chování radioaktivních odpadů z vyřazování tak, aby bylo možno specifikovat míru uvolňování radionuklidů a jejich migrace pro posouzení bezpečnostních funkcí výplňových matric jako bariery. A konečně bude cílem posouzení použití konvenčních a alternativních výplňových matric pro ukládání radioaktivních odpadů z vyřazování při reálném technologickém zpracování, včetně potenciálního dopadu na plány vyřazování JE.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren