Projekt:

Vývoj elektromechanické brzdy pro tramvajovou dopravu

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020144

Období realizace projektu:15.01. 2021 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti brzdových systémů kolejových vozidel. Konkrétně se jedná o výzkum a vývoj pouze elektrického ovládání brzdového systému (tzv. brake by wire) pro 100% nízkopodlažní tramvaje. Výstupem projektu bude prototyp jedinečného inovativního elektromechanického brzdového systému včetně řídícího počítače pro tramvajovou dopravu. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren