Projekt:

Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích

Registrační číslo projektu:VI04000014

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

V krizových situacích, kdy dochází k problémům se zásobováním pitnou vodou (povodně, znečištění či nedostatečná kapacita zdroje, humanitární a evakuační akce) je nezbytné zajistit její rychlou dodávku. To však může být při využití stávajících kapacit problém a je nutné hledat sekundární zdroj PV. Projekt tuto problematiku řeší vývojem mobilní jednotky úpravny PV, kterou bude možné do 24 h zprovoznit v daném místě a zajistit dodávky PV. Technologie úpravy bude založena na mikro-/ultrafiltraci (separace biologických agens) v kombinaci se sorpcí na uhlíkových nanotrubičkách (retence nebezpeč. chemikálií) a dezinfekci. Technologie bude instalována v kontejneru s vlastním dieselagregátem (nezávislost na okolní elektrické síti), čímž se zvýší její aplikační potenciál pro pohotovostní nasazení.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren