Projekt:

Distributed Artificial Intelligent Systems - MŠMT

Registrační číslo projektu:101007273-1

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren