Projekt:

Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí

Registrační číslo projektu:LTI17014

Období realizace projektu:01.02. 2017 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:Ing. Markéta Pánková

Cílem projektu je zajištění podpůrných služeb pro zapojení českých akademických a vědeckovýzkumných pracovišť do mezinárodních aktivit v Evropském výzkumném prostoru v oblasti bezpečnosti a rizik nanomateriálů v životním prostředí. Implementací projektu bude vybudována Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí, která zajistí finanční i administrativní podporu vědecko-výzkumných pracovníků při přípravě mezinárodních projektů v programech vědy a výzkumu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren