Projekt:

Národní centrum kompetence pro vodu 21. století |aqua:deal

Registrační číslo projektu:TN02000021

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2028

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Cílem projektu aqua:deal je díky efektivnímu propojení erudovaných výzkumných pracovišť (10 partnerů) a etablovaných komerčních subjektů (10 partnerů) prostřednictvím systematického výzkumu a vývoje přispět k efektivní modernizaci a adaptaci vodního sektoru na nadcházející globální změny, požadavky green-deal a nastupující digitalizaci. Propojení jednotlivých pracovišť, jasná determinace aktuálních i budoucích klíčových potřeb vodního sektoru České republiky a důkladná příprava projektu vytváří zřejmý synergický efekt pro dosažení vytyčených výsledků. Realizace 6letého projektu povede k dosažení min. 130 výsledků aplikovaného charakteru, tj. výsledků především ve formě užitných vzorů (20), ověřených technologií (35) a poloprovozů (15), všechny s vysokou přidanou hodnotou a rychlým, konkrétním aplikačním potenciálem.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren