Projekt:

Elektrooxidace vody a amoniaku pomocí rutheniových katalyzátorů integrovaných do organokřemičitých materiálů na heterogenních molekulárních anodách

Registrační číslo projektu:23-04996S

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:doc. Mgr. Veronika Máková, Ph.D.

Naše společnost v současnosti řeší jednu z nejdůležitějších otázek od začátku průmyslové revoluce, tedy nalezení levné, plně “zelené” náhrady za fosilní paliva s podobnou energetickou hustotou. Mnozí považují vodík za palivo budoucnosti, avšak chybějící zelená metoda produkce brzdí jeho další rozvoj. Možným řešením se jeví elektrokatalytický rozklad malých molekul, jako je oxidace vody a amoniaku (OV a OA). Oba procesy generují H2 z levných a dostupných zdrojů (H2O, NH3), přičemž uvolňují pouze neškodné vedlejší produkty (O2, N2). I přes značný pokrok, současné studie molekulárních katalyzátorů pro OA a OV ukazují přetrvávající problémy s výkonem a na obecné limity homogenního procesu. V současné době široce studované řešení propaguje spojení molekulárního katalyzátoru s povrchem elektrody a vytvoření takzvané molekulární heterogenní anody. Zde navrhovaný projekt spojuje výzkum homogenních elektrokatalyzátorů pro OV/OA s hybridními organosilanovými materiály za účelem přípravy heterogenních molekulárních anod s definovaným katalytickým mechanismem, vynikajícím výkonem a stabilitou.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren