Projekt:

Vývoj nových typů plně biokompatibilních vodivých organosilanových vlákenných nosičů určených k regeneraci měkkých a nervových tkání

Registrační číslo projektu:23-04868S

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:doc. Mgr. Veronika Máková, Ph.D.

Neustále se zvyšující potřeba využití specifických biomateriálů, zejména v oblastech regenerace kožní a nervové tkáně, umožňuje uplatnění zcela nových unikátních hybridních nanomateriálů. Podařilo se nám vyvinout čistě hybridní organosilanové vodivé nanovlákenné materiály, bez použití aditiv, či surfaktantů, které mohou být toxické. Doposud se nikomu nepodařilo vyvinout takový inteligentní biomateriál, který by svými vlastnostmi naplnil stanovené cíle (biokompatibilita, biodegradabilita, vodivost). Zároveň nosiče vytvořené z našich unikátních vláken, díky své fibrózní formě, mají potenciál nejen podpořit růst a proliferaci nervových buněk, ale také poskytnout vhodné prostředí pro přenos signálů, nebo endogenní elektrické pole, které přispívá i k hojení chronických ran. Materiály budou testovány kmenovými buňkami, tkáňově specifickými buňkami včetně prekurzorů nervových buněk. Na základě předběžných výsledků mají naše organosilanové nosiče, díky svým unikátním hybridním vlastnostem, více než slibný potenciál zejména v oblasti regenerace specifických tkání jako je i nervová tkáň.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren