Projekt:

Alliance for Advanced Manufacturing in Central Europe (AMiCE)

Registrační číslo projektu:CE1064

Období realizace projektu:01.08. 2017 – 31.07. 2020

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Výroba je jedním z klíčových hnacích sil a růstu v Evropě, vysoce koncentrovaných v jádru střední Evropy (CE). Technologie pokročilé výroby (AM) jsou klíčovou hybnou silou konkurenceschopnosti v řadě úspěšných průmyslových odvětví, které přispívají k udržení talentu a pracovních míst v CE, a to vůči oblastem s nižšími náklady na pracovní sílu. AMiCE se bude zabývat třemi hlavními výzvami, které směřují k přijetí moderních výrobních technologií malými a středními podniky: přístup k znalostem, podpora investic a konkurenceschopnost těchto projektů (návratnost investic). AMiCE se zaměří na podporu technologií AM v CE, se zaměřením na 3D tisk (3DP) na základě principů cyklické ekonomiky. AMiCE propojí 5 inovačních uzlů do CE (DE, PL, SK, IT, CZ), kde AM je vysokou prioritou ve svém RIS3, který bude zastoupen prostřednictvím regionálních partnerů: podnikům a špičkovým univerzitám. Konsorcium bude zahrnovat také špičkového partnera z Katalánska (ES), který bude řešit transfer znalostí do oblasti mimo CE, což posilí spojení s evropskou iniciativou Vanguard. Rozvíjející se povaha 3DP a roztříštěnost požadovaných znalostí v rámci celé Evropy vyžadují nadnárodní spolupráci, což umožňuje replikaci osvědčených postupů na různých místech. AMiCE je strukturována do 3 tematických WPS a finančně podpoří implementaci znalostní platformy, sítě sdílených demonstrantů a pilotních linek (předvedení osvědčených výhod 3DP novým malým a středním podnikům) a vytvoření vzdělávacího a poradenského programu na podporu rozvoj koncepcí a projektů koncipovaných malými a středními podniky. Partneři předpokládají, že osloví více než 1200 malých a středních podniků v CE, aktivně podpoží více než 300 z nich, aby přijali nové výrobní technologie prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Další regionální financování, jakož i soukromé investice a smlouvy zajistí dlouhodobé financování udržitelnosti lokalit.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren