Projekt:

Vývoj degradabilní ochrany sluchu z nanovláken

Registrační číslo projektu:FW04020094

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je rozšíření portfolia hlavního uchazeče společnosti SPA4BIZ v rámci naplňování své vize „Posilovat odolnost lidí, chránit zdraví a zlepšovat kvalitu života pomocí nanotechnologií“. V rámci navrhovaného projektu chceme nastartovat jak vývoj, tak výrobu vlastní ochrany sluchu z degradabilních nanovláken tak, abychom jednak na tuzemský i zahraniční trh dostali vysoce účinný produkt a také abychom při jeho likvidaci nezatížili životní prostředí. Dalším cílem projektu je nastartování spolupráce s výzkumným centrem Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI TUL) pro realizaci dalších idejí.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren