Projekt:

Recyklace odpadních galvanických lázní

Registrační číslo projektu:FW03010419

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Cíem je vyvinout separační postupy a popsat je do katalogu odpadů, kde budou pro jednotlivé typické galvanické odpadní lázně popsány i z pohledu ekonomického. Separační metodou bude frakční krystalizace, kde bude cílem získat co možná nejčistší recyklovaný kov, který bude možné opakovaně použít pro přípravu galvanických lázní. Vzniklý mateční louh bude následně čištěn stávajícím postupem na průmyslových ČOV, nicméně za využití menšího množství chemikálií. Dojde k celkové úspoře z pohledu ekonomické bilance, kterou navíc podpoří prodej recyklovaného kovu. Tyto výstupy budou shrnuty v katalogu odpadů a zjištěná data budou podkladem pro projekci vlastního zařízení.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren