Projekt:

Vývoj nových skleněných bižuterních komponent pro cirkulární módu včetně vývoje sklářských tvarovacích forem a výrobních postupů

Registrační číslo projektu:FW03010572

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Cílem průmyslového výzkumu je vývoj zcela nového produktu - skleněných komponent pro tzv. cirkulární módu a relevantních tvarovacích forem. Circular Fashion jsou oděvy nebo doplňky, které jsou navrženy, získávány a vyráběny tak, aby byly používány a cirkulovaly ve společnosti po co nejdelší dobu. Inovované skleněné komponenty budou mít synergický efekt - budou využívat recyklát a zároveň budou poskytovat další funkce oděvním součástem. Bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na tvarové řešení komponent, řešení tvarovacích forem, složení skla využívajícího recyklát (např. skelná vlákna, ploché sklo), i na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna). Budou využity metody pokročilého modelování fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti Rapid Tooling a 3D tisku.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren