Projekt:

Inovativní mechanické a akustické metody regenerace vrtů vedoucí k optimalizaci a automatizaci procesu

Registrační číslo projektu:FW03010677

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

V rámci projektu RegeWell bude realizován vývoj nových zařízení pro pokročilé metody mechanické regenerace a pokračující vývoj a komplexní ověření zařízení na principu ultrazvuku. Cílem projektu RegeWell je posunout tyto technologie z úrovně pilotních zařízení na úroveň průmyslově využívaných technologií a řešit jejich široké uplatnění na trhu regenerace vodárenských objektů a následnou komercionalizaci. S ohledem na to, že je po těchto řešeních poptávka ze strany zákazníků a na českém ani evropském trhu nejsou dostupné podobné technologie s danými vlastnostmi, mají tyto aktivity vysoký aplikační potenciál a to jak v ČR, tak na mezinárodním trhu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren