Projekt:

Vývoj technologických jednotek pro odstraňování PFAS z pitných a technologických vod

Registrační číslo projektu:FW03010405

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Vývoj technologických jednotek pro eliminaci PFAS z vod s využitím specifických ionexů a kombinovanými postupy využívající elektrochemické a sorpční mechanismy. Specifické cíle projektu jsou následující: - vyvinout, verifikovat optimalizovat a pilotně odzkoušet automatickou jednotku určenou pro eliminaci PFAS a případně dalších perzistentních toxických polutantů z pitné vody. V rámci tohoto bodu je cílem dokončení vývoje malých a středních úpraven pitné vody s kapacitou do 100 l/h; - vyvinout, verifikovat a pilotně odzkoušet jednotky pro eliminaci PFAS a případně dalších perzistentních halogenovaných polutantů z technologických vod; - stanovit provozní, technicko-technologické a ekonomické parametry obou technologií a optimalizovat dimenze jednotlivých stupňů technologie.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren