Projekt:

Vývoj plastových blistrů pro robotizované balení a SMART packaging s využitím pokročilých metod modelování technologického procesu

Registrační číslo projektu:FW04020146

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj zcela nového výrobku – lehčího plastového blistru vhodného pro robotické/automatizované balení i manipulaci a plnícího potřeby SMART packaging i vývoj relevantního tvarovacího stroje s menší spotřebou energie. Vývoj bude zaměřen jak na výsledné tvarové a konstrukční řešení blistrů (výrobkové řady), tak i na přípravu a ohřev vstupního polotovaru i na řízení technologického procesu. V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících fyzikálních dějů (např. deformace inovovaného blistru při silovém působení) i technologických procesů (simulace tvarování, sdílení tepla, teplotní namáhání tvarovacích nástrojů apod.) i průmyslový výzkum zaměřený na výrobní prostředky, které zajistí nižší energetickou náročnost a vyšší produktivitu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren