Projekt:

CAMEB - Udržitelné stavebnictví 4.0

Registrační číslo projektu:TN02000005

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2028

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jan Kočí

Cílem je urychlení transformace českého stavebnictví na progresivní obor využívající nástroje Průmyslu 4.0/5.0 při dosažení uhlíkové neutrality a zvýšení surovinové i energetické nezávislosti za současného zlepšování prostředí pro život ve městech i v budovách. Specifické cíle: * Podpořit snižování energetické i materiálové závislosti stavebnictví pomocí nástrojů Průmyslu 4.0/5.0 * Akcelerovat přenos výzkumných poznatků do praxe, vyvinout nové uhlíkově úsporné produkty a již během projektu je dostat na trh * Zvýšit konkurenceschopnost a přidanou hodnotu podniků pomocí vysokého inovačního potenciálu spolupráce s univerzitami * Zapojit partnery do navazujících mezinárodních i národních projektů * Zvýšit výzkumný potenciál, technické kompetence i ochranu duševního vlastnictví univerzit

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren