Projekt:

Modelování, kontrola a analýza polymerních kompozitních materiálů

Registrační číslo projektu:23-07512M

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2027

Řešitel projektu za TUL: Nesrine Amor

Polymerní kompozity prokázaly v posledních letech velký potenciál pro své vynikající multifunkční vlastnosti a staly se ideální volbou pro různá průmyslová odvětví, včetně letectví, stavební inženýrství, kompozity atd. Diverzifikované aplikace těchto kompozitů vyžadují rozsáhlé zkoumání jejich fyzikálního, mechanického, mezifázového a strukturálního chování za zvýšených podmínek. Proto je vývoj, modelování a řízení produktů z polymerních kompozitů náročným úkolem. V dnešní době získalo strojové učení obrovský význam při zvyšování produktivity. Polymerní kompozity a jejich vlastnosti se často potýkají s nejistotami způsobenými odchylkami ve vlastnostech vyztužených materiálů a plniv, nepřesnými geometrickými vlastnostmi a nejistotou měření. Proto je cílem tohoto projektu vyvinout nová řešení založená na různých algoritmech strojového učení pro různé aplikace včetně predikce, identifikace vlastností, optimalizace, kvantifikace nejistot a spolehlivosti v rámci polymerních kompozitů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren