Projekt:

Koncept spolupráce autonomních vozidel v průmyslovém prostředí s využitím principů V2V a V2I

Registrační číslo projektu:CK03000143

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Navrhnout a technicky implementovat kooperaci autonomních vozidel/podvozkových platforem ve vnitřním průmyslovém prostředí - tzv. spolupráci v hejnu. Vytvořit funkční vzorek, který reálně demonstruje kooperaci na minimálně dvou autonomních vozidlech. Provést návrh standardu, který umožní hladkou integraci dalších autonomních entit do ekosystému jejich hejna (roje, týmy) . Navázat na již řešený projekt Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - ANTE (MŠMT: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293) s cílem povýšit jednotlivou autonomii do spolupráce platforem/vozidel mezi sebou.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren