Projekt:

Monitoring a odstraňování mikropolutantů v systémech zvyšujících retenční schopnosti krajiny

Registrační číslo projektu:SS03010211

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

Cílem projektu je propojit současná opatření na zvyšování retenční kapacity krajiny s čištěním povrchových či drenážních vod od mikropolutantů (zejména pesticidy, vybraná farmaka a plastové mikročástice). Přidaná čistící funkce bude navržena a optimalizována pro jednotlivé čtyři typy vodohospodářských objektů (mokřadní systém, retenční nádrže, vodní koryta a na výstupu ČOV). Vyvinutá aditivní čistící technologie bude na bázi reakčně-sorpčních bran se směsí substrátů (lignit, biouhel, kovové železo). Na základě systematického monitoringu vybraných vodních lokalit budou získána další ucelená data o míře znečištění jak povrchových, tak i podzemních vod (v případě drenážních lokalit). Dále se potvrdí míra intenzity a celková účinnost vyvinutých aditivních čistících funkcí.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren