Projekt:

Vývoj pokročilé technologie založené na membránové destilaci pro efektivní eliminaci těžkých kovů z odpadních vod

Registrační číslo projektu:SS03010345

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout poloprovozní technologii pro efektivní eliminaci těžkých kovů z vyčištěných odpadních vod. Technologie bude založena na procesu membránové destilace, které bude předcházet vhodný stupeň předčištění vyčištěných vod v podobě koagulace a separace na mikrosítech, nebo pískových filtrech či prostřednictvím tlakových membránových procesů (ultrafiltrace). Díky své energetické nenáročnosti bude vyvinutá technologie umožňovat efektivní terciární čištění odpadních vod a eliminaci těžkých kovů před jejich vypuštěním do recipientu, čímž se zároveň sníží zátěž vodních ekosystémů nežádoucími polutanty. Poloprovozní technologie bude dlouhodobě verifikována a optimalizována na reálné lokalitě, předpokladem je komunální ČOV se zvýšenými koncentracemi těžkých kovů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren