Projekt:

Vývoj metodiky na zpracování časových řad kolísání hladin podzemních vod pro potřeby hodnocení jejich zásob a predikci jejich vývoje v závislosti na srážkách

Registrační číslo projektu:SS01010379

Období realizace projektu:01.03. 2020 – 31.12. 2022

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren