Projekt:

Posuzování rizika projevů geologické nestability v Jihomoravské lignitové pánvi a jejich predikce ve vazbě na dynamiku klimatu

Registrační číslo projektu:SS01010013

Období realizace projektu:01.03. 2020 – 31.12. 2021

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren