Projekt:

Inteligentní kolaborativní výrobní prostor

Registrační číslo projektu:SEP-210858137

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jan Kočí

V současné době, kdy se výrobci potýkají s nedostatkem vysoce kvalifikovaných pracovníků, je hodnota efektivní spolupráce významnější než kdy dříve, např. pracovníci musí v budoucnu sdílet více úkolů. Mezi vedoucími pracovníky ve výrobě si 43 % z nich myslí, že spolupráce může zkrátit dobu uvedení nových výrobků na trh, a 26 % z nich očekává, že zlepšení spolupráce může snížit provozní náklady. Nutnost lepší spolupráce mezi lidmi a stroji podtrhuje následující důležité tvrzení: "Lidé by nikdy neměli být podřízeni strojům a automatizaci, ale stroje a automatizace by měly být podřízeny lidem" . Budoucí týmy lidí a strojů by proto měly být definovány na základě tří hlavních rysů symbiózy lidí a strojů: ústředního postavení člověka, sociální pohody a přizpůsobivosti. Vývoj těchto vyvážených automatizačních systémů vyžaduje referenční architektury automatizace zaměřené na člověka, které integrují životní cyklus a lidské aspekty do souboru znalostí podnikové architektury. Inteligence spolupráce člověka a stroje je partnerstvím, jehož cílem je optimalizovat přínosy týmu a maximalizovat jeho dlouhodobé výnosy z interakcí s prostředím a ostatními agenty.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren