Projekt:

Nástroje pro hodnocení vzájemného vlivu různých činností na využitelné množství vody a posouzení vhodnosti různých opatření v jednotlivých lokalitách

Registrační číslo projektu:SS01020014

Období realizace projektu:01.03. 2020 – 31.12. 2022

Cílem projektu je vývoj a implementace expertního nástroje pro posuzování vhodnosti realizace různých opatření souvisejících se zadržením vody v krajině či její distribucí do jiných oblastí za účelem zmírnění následků změn klimatu, pro posouzení možností budoucího využívání krajiny a posouzení udržitelnosti prvků vodohospodářské infrastruktury. Účelem je předcházet následkům hydrologického sucha a umět na něj včas reagovat. Součástí řešení je soustavné hodnocení a posuzování stavu kontinuálního měření hladiny podzemní vody a půdní vlhkosti v kombinaci s měřením meteorologických a dalších veličin zejména na střetových lokalitách, kde dochází ke vzájemnému vlivu různých činností na využitelné množství podzemní vody, a na lokalitách s nevyrovnanou bilancí podzemní a povrchové vody.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren