Projekt:

Potenciál a způsob využití důlních vod v oblasti Kladenské uhelné pánve

Registrační číslo projektu:SS01010279

Období realizace projektu:01.03. 2020 – 30.06. 2022

Cílem projektu je vývoj komplexního informačního a expertního nástroje pro hodnocení potenciálu a způsobu využití důlních vod na vybraných lokalitách, který by zároveň hodnotil možné negativní dopady čerpání (geotechnická rizika) a modeloval scénáře potenciálu vodní zdrojů z pohledu rozvoje sídel a krajiny a udržení přirozených společenstev a přirozených biotopů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren