Projekt:

Mobilní vysokotlaká injektážní technologie pro dekontaminaci hornin a podzemních vod bez nutnosti vrtání

Registrační číslo projektu:SS03010337

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout, verifikovat a optimalizovat kombinovanou dekontaminační technologii. Ta bude založena na zcela novém principu vysokotlaké injektáže externích organických substrátů pro podporu denitrifikace (odstraňování dusíkatého znečištění) v horninách a podzemních vodách. Nový typ vysokotlaké injektážní hlavice, která bude pronikat horninovým prostředím s využití kroutícího momentu a principu otačejícího se injektážního vrutu, zajistí svým jednoduchým designem podélné samoutěsnění hlavice a jejím středem ke špici bude veden kanál pro injektáž v požadované hloubce. Tato injektáž zajistí rozrušení horninového prostředí, tedy mobilizaci přítomného znečištění. Rovněž bude možné se substrátem dávkovat také jemný písek, aby byla zachována propustnost podloží i po ukončení tlaku.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren