Projekt:

Vývoj pokročilé technologie pro eliminaci pesticidních a hormonálních látek z odpadních vod

Registrační číslo projektu:SS05010058

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Cílem je sestavit hybridní technologii (fyzikálně-chemické; biologické separace), která bude zajišťovat postupnou eliminaci polutantů, až na úroveň jejich zanedbatelných koncentrací. Dílčí cíle jsou stanoveny následovně: (1) testování vhodného způsobu eliminace zbytkového organického znečištění; (2) výběr, modifikace, příprava a testování materiálů a postupů pro zachytávání pesticidních a hormonálních látek; (3) návrh specifického, kombinovaného sorpčního plniva pro kolonu a jeho laboratorní testování; (4) sestavení komplexní technologie a její pilotní testování na reálných odpadních vodách.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren