Projekt:

Vývoj analytických prostředků pro podporu trvalé udržitelnosti zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou

Registrační číslo projektu:SS01010159

Období realizace projektu:01.03. 2020 – 31.12. 2022

Cílem projektu je vývoj nástrojů pro správu, hodnocení a výměnu dat mezi provozovateli vodovodů a krajskou hygienickou stanicí. Cílem nástrojů bude kromě rychlé výměny dat, přesun k preventivnímu konceptu zabezpečení kvalitní pitné vody při zvládnutí klimatických změn typu sucha a výkyvů ve srážkách. Dalším cílem bude využití dat výrobců pitné vody k predikci socioekonomických dopadů a k využití těchto výstupů k následnému nastavení udržitelnosti celého systému.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren