Projekt:

Kompozitní materiál pro balistickou ochranu

Registrační číslo projektu:VK01010054

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 30.06. 2024

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Projekt KOMBO je zaměřen na výzkum a vývoj kompozitních materiálů na bázi anorganického pojiva a funkčního anorganického plniva určeného pro těžkou balistickou ochranu zejména prvosledovým, zásahovým a speciálním jednotkám. Součástí projektu je optimalizace složení kompozitu a způsobu jeho přípravy z hlediska účinnosti, hmotnosti i výrobních nákladů, ověření možnosti zlepšení jeho vlastností použitím výztužných tkanin, výroba funkčního vzorku a jeho detailní charakterizace včetně provedení balistických zkoušek a vyhotovení plánu komercializace výsledků projektu ve spolupráci s potencionálními uživateli.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren