Projekt:

Chytrá 3D technologie aditivní výroby a navařování tvarových částí forem pro tlakové lití hliníkových slitin

Registrační číslo projektu:FW06010603

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Díky aplikaci aditivní technologie dojde k urychlení výroby tvarových forem a zvýšení jejich životnosti a bude možné navrhnout nové efektivnější chladicí systémy, které by byly konvenčními technologiemi těžko vyrobitelné. Oba navržené materiály forem jsou nástrojové oceli, v případě oceli H13 se stejným chemickým složením, jako mají konvenčně vyrobené formy z materiálů 1.2343 nebo 1.2367, které se v současnosti používají na lití hliníkových slitin. Ocel HEATVAR byla nově vyvinuta jako nástrojová ocel s vynikajícími vlastnostmi za tepla. Z pohledu technologie aditivní výroby je ocel H13 náročným materiálem s vyšším obsahem uhlíku a náchylností k praskání. Ocel HEATVAR by měla být jednodušší na zpracování díky velmi nízkému obsahu uhlíku, ale zatím je k ní dostupných velmi málo informací. Bude proto potřeba provést v rámci projektu optimalizaci procesu aditivní výroby i následného tepelného zpracování obou ocelí, aby byla umožněna výroba forem s minimální pórovitostí a požadovanými mechanickými a funkčními vlastnostmi.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren