Projekt:

Vývoj komponenty ramene kloubového robota z kompozitu z uhlíkového opletu

Registrační číslo projektu:TM02000046

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Cílem projektu DARA-CTBC je vyvinout novou konstrukční část/komponentu robotického ramene z kompozitu vyztuženého trojose oplétaným uhlíkovým vláknem. Za tímto účelem bude vytvořen hybridní simulačně-experimentální model pro vytvoření znalostí, které jsou potřebné pro konstrukční návrh a analýzu trojose opletených kompozitních struktur pro robotické aplikace. V tomto ohledu má projekt DARA-CTBC v úmyslu zavést prototypovou výrobní technologii triaxiálně opleteného kompozitu, odvodit matematické modely mechanického chování, sestavit numerické modely a simulační procesy a použít konvenční a inovativní experimenty s triaxiálně opleteným kompozitním materiálem vyvíjeným na Technické univerzitě v Liberci a Univerzitě Hanyang v Korejské republice. Aby bylo možné realisticky měřit únavové jevy pro triaxiálně pletené kompozitní materiály a zobecnit je na konstrukční řešení trvanlivých a únavě odolných struktur během statického a cyklického zatížení, bude se DARA-CTBC také zabývat řešením proti nestabilitě, poškození a selhání kloubových robotických ramen. Velký význam a důležitost tématu je zdůrazněna aktuální potřebou vývoje pokročilých robotických aplikací, které budou z odlehčených materiálů. Tento projektový záměr je inovativní pro vývoj částí pro robotické aplikace v Korejské republice a také v České republice. Cíle výzkumu splňují požadavky na matematicko-fyzikální modelování, který je doménou hlavního příjemce v ČR firmy LENAM, s.r.o. sídlící v Liberci, počítačovou simulaci a testování na materiálové i strukturní úrovni, výběru vhodné komponenty, včetně prototypování a ověřování přímo v reálném provozu, což zajistí hlavní příjemce v Koreji, firma OTO ROBOTICS Co., Ltd.. Projekt v neposlední řadě vytváří propojení mezi různými oblastmi (materiály, strojírenství, robotika), čímž vyplňuje mezeru znalostí ve využití a aplikaci lehkých kompozitních dílů pro komponenty robotických ramen i celých robotických celků.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren