Projekt:

Nová generace optických analyzátorů plynů s vysokou citlivostí a nízkými výrobně-provozními náklady

Registrační číslo projektu:FW06010200

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.

Jedná se o 4 letý výzkum senzorů pro detekci CO2 a dalších plynů. Vývoj bude zaměřen na návrh, optimalizaci a ověření vlastností jednak cely s fotodiodu se vstupem a výstupem pro potřeby analýzy CO2 z plynné fáze a také platformy s fotonickým systémem a selektivně permeabilní membránou pro potřeby analýzy plynů (zejména CO2) z kapalné fáze. TUL/CxI bude při plnění projektu plánovat experimenty, zajišťovat výrobu laboratorní cely a selektivně permeabilní membrány. Hlavní řešitel spol. GRYF HB bude ověřovat charakteristiky nových produktů a zajišťovat jejich komercializaci.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren