Projekt:

Vývoj biodegradabilní ochrany sluchu z nanovláken s vysokou mírou útlumu vhodné pro uplatnění v náročných specifických podmínkách

Registrační číslo projektu:FW06010379

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.

Jedná se o 4 letý výzkum zátkových chráničů sluchu s výhodou použití degradabilních materiálů. Součástí výzkumu bude ověření synergie pasivního tlumení pomocí nových nanovlákenných materiálů s aktivním tlumením zvuku. TUL/CxI bude při plnění projektu plánovat experimenty, spolu s ostatními spoluřešiteli zajišťovat výrobu nanovláken z různých polymerů (i biodegradabilních), řešit adhezi nanovláken a zejména ověřovat akustické charakteristiky nových produktů, navrhovat a realizovat měřící trať.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren