Projekt:

Integrované vzorkovače pro čistírny odpadních vod a úpravny vod

Registrační číslo projektu:FW06010181

Období realizace projektu:01.03. 2023 – 31.08. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout vlastní vzorkovací systém pro automatické odebírání vzorků z úpraven vody (UV) a čistíren odpadních vod (ČOV). Vzorkovač bude včleněn do řídicího systému (ŘS) příslušné technologie a bude moci reagovat na veličiny, které již stávající ŘS měří a používá. Jedná se zejména o menší provozy ÚV a ČOV, kde stacionární vzorkovač není nebo o nové instalace. V rámci vývoje vzorkovače bude rovněž vyvinut, aplikován a ověřen systém měření základních fyzikálně-chemických parametrů (pH, teplota, ORP, zákal), které nejsou na vzorkované pozici integrované ve stávající technologii. Zásadní výhodou je úspora provozních nákladů (vzorkaře) pro instalaci mobilního vzorkovače a možnost spuštění vzorkovače na základě vzdáleného monitoringu a správy technologického procesu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren