Projekt:

Hybridní systém MBR-MBBR využívající nanomateriály pro dočišťování odpadních vod

Registrační číslo projektu:FW06010151

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Karel Havlíček

Komplexní návrh pro spojení MBR (Membrane Bioreactor) a MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) za účelem vytvoření hybridního systému sloužícího pro zkvalitňování odtoku na čistírnách odpadních vod (ČOV); Sestavení a testování technologie MBR s cílem jejího použití na ČOV; Detailní charakterizace již vyvinutého nového typu kompozitního nosiče biomasy a jeho laboratorní testování v navrženém MBBR systému post-nitrifikace; Modifikace MBR a MBBR technologií na základě výsledků laboratorních testů; Kompletace hybridní technologie MBR-MBBR a její pilotní verifikace na reálné ČOV; Stanovení provozních, technicko-technologických a ekonomických parametrů jednotlivých modulů technologie i technologie jako celku; Uvedení technologie na tuzemský i mezinárodní trh.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren