Projekt:

Hodnocení energetického potenciálu brownfields a dalších ploch pro posílení energetické soběstačnosti města

Registrační číslo projektu:TK03010013

Období realizace projektu:01.07. 2020 – 30.06. 2022

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

Cílem projektu je výzkum a vývoj metodiky a nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti hodnocení a modelování energetického potenciálu na lokalitách zasažených předchozí intenzivní lidskou činností (brownfields) a pro srovnání vhodnosti dostupných ploch pro různé zdroje energie (fotovoltaika, větrná energie, přečerpávací elektrárny atd.) z pohledu potenciálu, ekonomiky a dopadů na životní prostředí. Výstupy projektu a jeho výsledky budou využity jako podklad pro rozhodování a budou implementovány do rozvojových studií, strategických a podnikatelských plánů či podkladů pro územní plánování, či jako koncepční materiál využitelnosti území pro energetické účely vč. směrnice pro stanovení technických opatření potřebných k optimální ekonomické využitelnosti.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren