Projekt:

Inovativní mechanické a akustické metody regenerace vrtů vedoucí k optimalizaci a automatizaci procesu

Registrační číslo projektu:FW06010679

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

V rámci uvažovaného projektu bychom rádi řešili pokročilé technologie čištění vrtů kombinujících efektivní mechanické a fyzikální metody (pomocí ultrazvukového čištění). V předchozím projektu zaměřeném na tuto problematiku, na který chceme ideově navazovat, byly prioritně řešeny chemické metody, což vedlo k vývoji inovativního materiálu (chemické látky) využitelné pro chemické čištění vrtů pro odstranění železitých (a ostatních) úsad snižujících vydatnost vrtu a biologického znečištění snižujících kvalitu čerpaných vod. V rámci projektu byly také vyvíjeny postupy monitoringu a následné cílené regenerace vrtů. Dílčím cílem předchozího projektu byl vývoj zařízení pro fyzikální čištění vrtů pomocí ultrazvuku. Tyto aktivity byly zakončeny funkčním vzorkem UZ zařízení, které bylo pilotně testováno na dvou lokalitách.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren