Projekt:

Povrchová impregnace pro operativní zvýšení požární odolnosti kritické infrastruktury a vybavení záchranářských jednotek

Registrační číslo projektu:VK01020148

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Předkládaný projekt se zabývá vývojem a testováním speciální ochranné povrchové úpravy, která bude oddalovat a odolávat hoření. Cílem projektu je vyvinout jednoduše aplikovatelné prostředky, který operativně významně zvýší požární odolnost komponentů kritické infrastruktury a vybavení záchranných složek. Potřeba takových prostředků vzrůstá zejména se zvýšenou pravděpodobností výskytu krizových událostí (požárů, teroristických útoků, válečných aktivit), kdy lze předpokládat nedostatek dostatečně odolných materiálů (kabelů a stavebních materiálů pro improvizované stavby) potřebných pro účinné operativní odstraňování následků těchto událostí.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren