Projekt:

Kultivační a sadbové obaly START-LIFE

Registrační číslo projektu:FW06010129

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Martin Seidl, Ph.D.

Realizace projektu tak umožní vývoj unikátních biokompozitních materiálů a z nich následnou výrobu nové generace funkčně vyspělých START-LIFE obalů, které budou součástí výrobního programu hlavního uchazeče – fy. Entry Engineering s.r.o., která tím získá značnou konkurenční výhodu na trhu tuzemském, tak bude mít v portfoliu produkty, které ji otevřou trhy zcela nové. Ekonomické přínosy projektu pak umožní významně rozšířit vlastní vývojové kapacity hlavního uchazeče, který má bohaté zkušenosti s vývojem různých druhů výrobků a jejich efektivního uvádění na trh. Za účelem vývoje, optimalizace a zavedení do výroby zcela inovativního řešení kultivačních a sadbovacích obalů vznikne účinná spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Tato výzkumná organizace disponuje potřebným strojním a laboratorním vybavením a zároveň specialisty s potřebným know-how v oblasti vývoje biopolymerních kompozitních systémů, technologické optimalizace jejich zpracování a v oblasti designu a dimenzování plastových dílů při navazujícím hodnocení jejich biodogradability.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren